פרויקטים
נבחרים
'השלם' דגל התורה אלעד
דינר 'השלם' להשלמת בנין ביהמ"ד חניכי הישיבות "דגל התורה" אלעד
אבי עזרי
פרויקט 'בונים לדורות'- בניית בית הכנסת הליטאי 'אבי-עזרי' בפתח תקווה
קרית ישיבת טשערנאביל בית שמש
קמפיין בוטיק התרמה וליווי להקמת קרית הישיבה "טשערנאביל" בבית שמש
קהילת חב"ד באלעד
תהליך גיבוש וסדרת מפגשי רתימה לקהילת חב"ד באלעד – גויסו מליון וחצי ש"ח להתחלת בניין הקבע של ביהכנ"ס!
דינר "לבנותה" בעלזא קרית גת
דינר להקמת ביהמ"ד גדול לצעירי הקהילה בעיר קרית גת
קמפיין הרחיבי
קמפיין 'הרחיבי'- קהילת צאנז קלויזנבורג ירושלים
"משנהטון" ת"ת חיי עולם ציריך
גיוס המונים בשילוב סיום ש"ס משניות למען מוסדות תלמוד תורה חיי עולם ציריך – גויסו מעל 2.75 מיליון ש"ח
רשת כוללי בוקר "תורת משה" ויז'ניץ
קמפיין משכימים לטובת רשת כוללי בוקר תורת משה ויזניץ
"גדלו לה' איתי" שבט הלוי
גיוס המונים למוסדות "שבט הלוי" של פוסק הדור מרן הרב וואזנר זצ"ל
קהילת בעלזא אשדוד רובע ו'
שטיבל בעלזא אשדוד רובע ו'
ועידת נבואה שעריך
ועידה מפוארת להשלמת המרכז הגדול לתורה ותפילה "מאור שרגא" אלעד – 4 מיליון ש"ח גויסו במהלך הועידה
מפעל החסד הגדול 'קמחא דפסחא'
מעמד השליחות ומעמד אפיית מצות רב הוד לנגידי ועסקני מפעל קמחא דפסחא ויזניץ
ועידת "והגיענו" היכל שמחה בונים אשדוד
קמפיין ודינר מוצלח בס"ד לגמר היכל שמחה בונים באשדוד
'ותבנהו מהרה' אמרי ברוך
גיוס המונים לבנין קהילת אמרי ברוך ויזניץ בעיר אלעד
דינר וייסוד וועד "נאמני הישיבה"
דינר בוטיק מוצלח וייסוד וועד נאמנים להורי תלמידי הישיבה
בית ויזניץ
פרויקט אגף משפחות-אגף אהבת קדומים עבור הבניין החדש של חסידות ויזניץ
למען עתידנו
דינר לטובת קרן הבנין ביהמ"ד מאקאווא אלעד
מוסדות 'צמח צדיק' ויזניץ אלעד
גיוס משאבים ותרומות וניהול יח"צ לממלכת רשת המוסדות של ויזניץ באלעד
קופת גמ"ח חנוכי הישיבות
עיריית אלעד
ליווי עיריית אלעד
'רפואה' גור – ארה"ב
סדרת אירועי התרמה מוצלחים לייסוד קופת "רפואה" לחסידי גור בארה"ב
שבת הנגידים "באור פני מלך"
קמפיין וליווי שבת יוקרתית לנדיבי מוסדות "שבט הלוי" בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א במלון "בית האלה"
ועידת "בך חותמין" לבניית היכל שמחות מפואר
קמפיין ודינר מוצלח בס"ד להקמת אולם שמחות מפואר לקהילה וכיסוי שלב החובות לבנין ביהמד
דינר "מפתח הפרנסה" לארגון 'אש קודש' של רבי אלימלך בידרמן שליט"א באלעד
בניית מערך חדש של עוגן כלכלי ע"י צירוף בעלי הו"ק לארגון "אש קודש" לתורה לחסד ולחסידות באלעד – בראשות הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
הבן יקיר לי
דינר הורים להשלמת בניין בית המדרש בעלזא רובע ו' אשדוד

הרשם ותדע לפני כולם

המסע שלכם מתחיל כאן

דילוג לתוכן