פרויקטים
נבחרים
ונותנים באהבה
גיוס המונים לקהילת ומוסדות "אביר יעקב" תל אביב בנשיאות הגה"צ רבי מרדכי אוירבעך שליט"א
רשת כוללי בוקר "תורת משה" ויז'ניץ
קמפיין משכימים לטובת רשת כוללי בוקר תורת משה ויזניץ
ועידת נבואה שעריך
ועידה מפוארת להשלמת המרכז הגדול לתורה ותפילה "מאור שרגא" אלעד – 4 מיליון ש"ח גויסו במהלך הועידה
מוסדות 'צמח צדיק' ויזניץ אלעד
גיוס משאבים ותרומות וניהול יח"צ לממלכת רשת המוסדות של ויזניץ באלעד
דינר וייסוד וועד "נאמני הישיבה"
דינר בוטיק מוצלח וייסוד וועד נאמנים להורי תלמידי הישיבה
'מאור שרגא'
בניית בית המדרש המרכזי הליטאי 'מאור שרגא' באלעד
ועידת "בך חותמין" לבניית היכל שמחות מפואר
קמפיין ודינר מוצלח בס"ד להקמת אולם שמחות מפואר לקהילה וכיסוי שלב החובות לבנין ביהמד
מפעל החסד הגדול 'קמחא דפסחא'
מעמד השליחות ומעמד אפיית מצות רב הוד לנגידי ועסקני מפעל קמחא דפסחא ויזניץ
קופת גמ"ח חנוכי הישיבות
שבת הנגידים "באור פני מלך"
קמפיין וליווי שבת יוקרתית לנדיבי מוסדות "שבט הלוי" בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א במלון "בית האלה"
קהילת בעלזא אשדוד רובע ו'
שטיבל בעלזא אשדוד רובע ו'
"גדלו לה' איתי" שבט הלוי
גיוס המונים למוסדות "שבט הלוי" של פוסק הדור מרן הרב וואזנר זצ"ל
"מתנה לשכונה" קמפיין מקווה בשכונת גינות דוד בני ברק
קמפיין ייחודי ומקורי לגיבוש מוצלח של תושבי השכונה היוקרתית "גנות דוד" להקמת מקוה טהרה מפואר
"משנהטון" ת"ת חיי עולם ציריך
גיוס המונים בשילוב סיום ש"ס משניות למען מוסדות תלמוד תורה חיי עולם ציריך – גויסו מעל 2.75 מיליון ש"ח
עיריית אלעד
ליווי עיריית אלעד
יסודות איתנים
לייסוד קרן הבנין דקהל ישועות משה אלעד
'אוהל תמר'
קהילת בני תורה הספרדים באלעד
דינר "מקושרים לדורות" – לבנין קהילת ויזניץ ביתר
דינר מוצלח לקרן הבנין – גויס סך של 2.3 מליון שקל, אחרי קמפיין הכנה מדויק ומקיף וממוקד בקהילה
ועידת "והגיענו" היכל שמחה בונים אשדוד
קמפיין ודינר מוצלח בס"ד לגמר היכל שמחה בונים באשדוד
קהילת חב"ד באלעד
תהליך גיבוש וסדרת מפגשי רתימה לקהילת חב"ד באלעד – גויסו מליון וחצי ש"ח להתחלת בניין הקבע של ביהכנ"ס!
הבן יקיר לי
דינר הורים להשלמת בניין בית המדרש בעלזא רובע ו' אשדוד
'רפואה' גור – ארה"ב
סדרת אירועי התרמה מוצלחים לייסוד קופת "רפואה" לחסידי גור בארה"ב
רפואה וחיים
רפואה וחיים
"היכל לצדיק"
דינר לבניית מבנה קבע לקהילת 'היכל הצדיק ברסלב' באלעד – גויסו למעלה מ3 מיליון ש"ח
למען עתידנו
דינר לטובת קרן הבנין ביהמ"ד מאקאווא אלעד

הרשם ותדע לפני כולם

המסע שלכם מתחיל כאן

דילוג לתוכן